En | Fa

نمایشگاه : نورسنج


نورسنج

دو راه برای پراکندن نور وجود دارد، یا شمعی باید بود یا آینه‌ای که آنرا منعکس سازد.

ادیت وارتون

پروژه های پارکینگالری و جامعه‌ی نیو مدیا، در تاریخ سه شنبه 27 شهریور نمایشگاه‌ گروهی ویدئو آرت با عنوان “ نورسنج “ را در گالری متن امروز افتتاح خواهد کرد.

در این نمایشگاه ویدئو‌هایی از رسول اشتری، ندا ظرف‌ساز، مانی مزینانی، اللهیار نجفی، حامد صحیحی، شیرین محمد، هادی فلاح‌پیشه و محمد ح. زارعی  به انتخاب امیرعلی قاسمی در ایران و در این نمایشگاه به نمایش در می‌آید. نورسنج به آثار هنرمندانی می‌پردازد که از منظرهای متفاوت  به پدیده‌ی نور پرداخته‌اند و برای این کار هریک با استفاده از رسانه‌های مختلفی چون  ویدیو، انیمیشن، اجرا و موسیقی تا اشیای روزمره و تکه فیلم‌های پیدا شده بهره جسته‌اند. لازم به ذکر است که این مجموعه بهمن ماه سال گذشته به دعوت “ پیکسل طلایی‌“ در شهر وین اطریش به نمایش در آمده است. این نمایشگاه همه روزه از ساعت 16 تا 20 و تا 30 شهریور برپا خواهد بود .

نورسنج

دو راه برای پراکندن نور وجود دارد، یا شمعی باید بود یا آینه‌ای که آنرا منعکس سازد.

ادیت وارتون

پروژه های پارکینگالری و جامعه‌ی نیو مدیا، در تاریخ سه شنبه 27 شهریور نمایشگاه‌ گروهی ویدئو آرت با عنوان “ نورسنج “ را در گالری متن امروز افتتاح خواهد کرد.

در این نمایشگاه ویدئو‌هایی از رسول اشتری، ندا ظرف‌ساز، مانی مزینانی، اللهیار نجفی، حامد صحیحی، شیرین محمد، هادی فلاح‌پیشه و محمد ح. زارعی  به انتخاب امیرعلی قاسمی در ایران و در این نمایشگاه به نمایش در می‌آید. نورسنج به آثار هنرمندانی می‌پردازد که از منظرهای متفاوت  به پدیده‌ی نور پرداخته‌اند و برای این کار هریک با استفاده از رسانه‌های مختلفی چون  ویدیو، انیمیشن، اجرا و موسیقی تا اشیای روزمره و تکه فیلم‌های پیدا شده بهره جسته‌اند. لازم به ذکر است که این مجموعه بهمن ماه سال گذشته به دعوت “ پیکسل طلایی‌“ در شهر وین اطریش به نمایش در آمده است. این نمایشگاه همه روزه از ساعت 16 تا 20 و تا 30 شهریور برپا خواهد بود .